Порядок звернення для отримання Дозволу про відповідність вимогам до об’єктів та приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів

Для отримання Дозволу про відповідність вимогам до об’єктів та приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, у відповідності до Постанови КМУ № 469 від 13 квітня 2011 року юридична особа подає до управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Одеській області за адресою: 65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 15/5 заяву за встановленим зразком (Додаток № 1). Прийом заяв здійснюється співробітниками відділу протидії наркозлочинності в робочі дні з 10 до                            16 години. При собі необхідно мати документи, що засвідчують особу.

До заяви додаються наступні документи:

1. Копія статуту юридичної особи із зазначенням видів діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою;

2.  Копії документів, що підтверджують право власності на об’єкти чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, або договору оренди об’єкта чи приміщення;

3. План-схема об’єкта чи приміщення з обов’язковим зазначенням безпосередніх місць провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

4.  Копія договору про охорону об’єкта чи приміщення та документів, що підтверджують обладнання приміщення засобами охоронної та пожежної сигналізації;

5. Витяг з наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами осіб (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, місця проживання і посади) та особи (осіб), відповідальної за їх зберігання і використання.

З метою перевірки відповідності об’єктів чи приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів вимогам наказу МВС від 29.01.2018р. № 52 (Додаток № 2) проводиться їх обстеження працівниками відділу протидії наркозлочинності та управління поліції охорони.

Контактний номер телефону:   048-793-35-50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальникові відділу протидії наркозлочинності

Головного управління Національної поліції

в Одеській області

полковнику поліції

Бойку М.В.

 

 

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», у зв’язку з необхідністю ліцензування діяльності, пов’язаної зі зберіганням, придбанням, використанням, перевезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів                                 (із обов'язковим зазначенням конкретних видів діяльності, які планує здійснювати підприємство також із зазначенням переліку (таблиці та списку) відповідно до Постанови КМУ від 06.05.2000 № 770), прошу видати: ____________________________(назва підприємства, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ) юридична адреса:_____________________________, дозвіл на цей вид діяльності за фактичною адресою:___________________________________________________.

 

 

 

 

До заяви додаю копії наступних документів:

  • ____________________________________;
  • ____________________________________;
  • ____________________________________;
  • ____________________________________;
  • ____________________________________;
  • ____________________________________;
  • ____________________________________;

 

 

 

______________
______________                                                                                     (П.І.Б.)

     (керівник)

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОВІРЕННІСТЬ

 

Адміністрація (Дирекція)__________________________________________

                                                          (повна назва суб’єкта)

в особі ______________________________________________________________

                                               (зазначити посаду, П.І.Б. особи)

доручаю отримання дозволу НП України на використання об’єктів та приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів_______________________________________

_______________________________________________________________________,

                                          (посада, П.І.Б (повністю) та паспортні дані особи)

підпис якого (якої) _______________________ засвідчую.

                                    (зразок підпису одержувача)

 

 

_________________             ___________________               ____________________

    (посадова особа)                             (підпис)                                             (П.І.Б.)

 

 

 

М.П.

 

 

Дати видачі доручення ________________

Термін дії доручення    ________________